فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی این حوزه انتخابیه را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرخس خبر، فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی این حوزه انتخابیه را به شرح ذیل منتشر کرد.

در اجرای ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.

۱٫ آقای غلامرضا بخشی‌زاده چنار فرزند ابراهیم – کد نامزد ۱۵
۲٫ آقای غضنفر تبریزنیا فرزند غلامرضا – کد نامزد ۱۶
۳٫ آقای حسین تمیز فرزند غلام محمد – کد نامزد ۱۸
۴٫ آقای محمدامین حبیبی فرزند یوسف – کد نامزد ۲۵
۵٫ آقای سیدحمیدرضا حسینی فرزند سیدعلی – کد نامزد ۲۷
۶٫ خانم ملیحه خواجوی فرزند غلامرضا – کد نامزد ۲۹
۷٫ آقای حسن رضازاده مقدم فرزند علی‌اکبر – کد نامزد ۴۵
۸٫ آقای حسین شیرمحمدی سنگر فرزند احمد – کد نامزد ۵۲
۹٫ آقای سیدهادی طباطبائی فرزند سیدمحمدتقی – کد نامزد ۵۴
۱۰٫ آقای مسعود علیزاده فرزند سیدموسی – کد نامزد ۵۹
۱۱٫ آقای سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی فرزند سیدحسن مشهور به قاضی‌زاده – کد نامزد ۶۲
۱۲٫ آقای عیسی محمدی فرزند حسین – کد نامزد ۶۹
۱۳٫ آقای محمد مختاری فرزند قربانعلی – کد نامزد ۷۱
۱۴٫ آقای حسین ناصری فرزند محمدرضا – کد نامزد ۷۶
۱۵٫ آقای علی اصغر نامی فرزند حسن رضا – کد نامزد ۷۹

عباسعلی صفائی – فرماندار شهرستان فریمان

مرکز حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه

انتهای پیام/