اختصاصی

لیست نهایی داوطلبان تایید صلاحیت شده حوزه انتخابیه سرخس، فریمان، احمدآباد و رضویه

با توجه به اطلاع خبرنگار سرخس خبر از منابع موثق لیست نهایی شامل ۲۸ نفر است.

به گزارش اختصاصی پایگاه خبری سرخس خبر، لیست نهایی تا ساعاتی دیگر توسط فرمانداری فریمان آگهی می‌شود و بنا به اطلاع خبرنگار سرخس خبر لیست نهایی با لیست قبلی هیچ تفاوتی ندارد و فرد جدیدی توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت نشده است و فقط دو نفر از لیست قبلی به حوزه‌های انتخابیه تربت حیدریه و درگز منتقل شدند.

با توجه به اطلاع خبرنگار سرخس خبر از منابع موثق لیست نهایی شامل ۲۸ نفر و به شرح زیر خواهد بود. تاکید می‌شود هنوز لیست نهایی توسط فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه منتشر نشده است.

(لیست ۲۸ نفره به ترتیب حروف الفبای خانوادگی است)

بخشی‌زاده – غلامرضا

تبریزنیا – غضنفر

ترکمنچه – محمدرضا

تمیز – حسین

جعفری علم‌آباد – علی

جهانگیر – امید

حبیبی – محمدامین

حسینی – سیدحمیدرضا

خوجوی – ملیحه

داروغه – علیرضا

دانایی – خیرالله

رضازاده‌مقدم – حسن

شیرمحمدی سنگر – حسین

طباطبایی – سیدهادی

عرب – علیرضا

عظیمی – محمدرضا

علیزاده – سیدمسعود

فلاح – کریم

قاضی‌زاده هاشمی – سیداحسان

کاردان – ابراهیم

گوهری‌پور – ابراهیم

لطفی – سعید

محمدی – عیسی

مختاری – محمد

مرادی – عباس

ناصری – حسین

ناصری – سیدحسین

نامی – علی‌اصغر

انتهای پیام/