تاکتیک جدید کانال‌های اجاره‌ای و مجهول الهویه برای انتخابات مجلس/ بازی با کدهای کاندیداها برای سردرگمی مردم در هنگام رای ریزی

کانال‌های اجاره‌ای و مجهول الهویه برای انتخابات مجلس کد برخی نامزدها را در خبرهای منتشر شده خود تغییر دادند و کد اشتباه را جلوی نام نامزد انتخاباتی درج کردند تا به این وسیله باعث سردرگمی و فریب مردم در هنگام اخذ رای شوند.

به گزارش پایگاه خبری سرخس خبر، تعدادی از کانال‌های مجهول الهویه و اجاره‌ای انتخاباتی در «حوزه انتخابیه سرخس، فریمان، احمدآباد و رضویه» پس از آنکه لیست کاندیداها به همراه کدهای انتخاباتی آن‌ها منتشر شد در اقدامی مهندسی شده کد برخی نامزدها را در خبرهای منتشر شده خود تغییر دادند و کد اشتباه را جلوی نام نامزد انتخاباتی درج کردند تا به این وسیله باعث سردرگمی و فریب مردم در هنگام اخذ رای شوند.

انتهای پیام/