رسمی| آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه سرخس، فریمان، احمدآباد و رضویه

فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی این حوزه انتخابیه را منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرخس خبر، فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه آگهی اسامی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی این حوزه انتخابیه را به شرح ذیل منتشر کرد.

در اجرای ماده 36 آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح ذیل اعلام می‌دارد.

1. آقای غلامرضا بخشی‌زاده چنار فرزند ابراهیم – کد نامزد 15
2. آقای غضنفر تبریزنیا فرزند غلامرضا – کد نامزد 16
3. آقای حسین تمیز فرزند غلام محمد – کد نامزد 18
4. آقای محمدامین حبیبی فرزند یوسف – کد نامزد 25
5. آقای سیدحمیدرضا حسینی فرزند سیدعلی – کد نامزد 27
6. خانم ملیحه خواجوی فرزند غلامرضا – کد نامزد 29
7. آقای حسن رضازاده مقدم فرزند علی‌اکبر – کد نامزد 45
8. آقای حسین شیرمحمدی سنگر فرزند احمد – کد نامزد 52
9. آقای سیدهادی طباطبائی فرزند سیدمحمدتقی – کد نامزد 54
10. آقای مسعود علیزاده فرزند سیدموسی – کد نامزد 59
11. آقای سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی فرزند سیدحسن مشهور به قاضی‌زاده – کد نامزد 62
12. آقای عیسی محمدی فرزند حسین – کد نامزد 69
13. آقای محمد مختاری فرزند قربانعلی – کد نامزد 71
14. آقای حسین ناصری فرزند محمدرضا – کد نامزد 76
15. آقای علی اصغر نامی فرزند حسن رضا – کد نامزد 79

عباسعلی صفائی – فرماندار شهرستان فریمان

مرکز حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه

انتهای پیام/