یادداشت| خطر وضعیت سفید!

کرونا همچنان است و اگر فاصله‌گذاری‌های اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی به فرض اینکه وضعیت شهرستان سرخس سفید است، رعایت نشود، وضعیت شهرستان مجدداً از سفید به قرمز تبدیل خواهد شد.

به گزارش سرخس خبر، علیرضا علی‌صوفی، فعال رسانه‌ای، مدیر مسئول سرخس خبر و خبرنگار خبرگزاری فارس در یادداشتی درباره اعلام وضعیت سفید شهرستان سرخس نوشت:

مطمئناً این خبر بسیار خوشحال کننده است که وضعیت شهرستان سرخس در موضوع شیوع ویروس کرونا سفید شده است و مردم شریف شهرستان سرخس با رعایت نکات بهداشتی باعث شدند تعداد مبتلایان کاهش شدید داشته باشد اما نکته‌ای در این بین وجود دارد، آن هم اثری است که این خبر می‌تواند بر ذهن جامعه بگذارد و به نوعی فکر کنیم دیگر کرونایی نیست.

خیر، کرونا همچنان است و اگر فاصله‌گذاری‌های اجتماعی و پروتکل‌های بهداشتی به فرض اینکه وضعیت شهرستان سرخس سفید است، رعایت نشود، وضعیت شهرستان مجدداً از سفید به قرمز تبدیل خواهد شد همانگونه که شهرستان درگز با وجود اینکه سفید بود اما به تازگی از وضعیت سفید خارج شد.

باید توجه داشته باشیم که احتمال ناقل بودن بسیاری از افراد وجود دارد و درصورت رعایت نکردن توصیه‌ها این افراد ناقل می‌توانند باعث مبتلا شدن افراد به خصوص افرادی شوند که سیستم ایمنی بدنشان ضعیف‌تر است

بنابراین همشهریان عزیز همچنان باید مسئله فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی را مهم بدانند تا بتوانیم باعث ریشه‌کن شدن این ویروس شویم.