رئیس مرکز بهداشت سرخس معرفی شد

علی اکبر نادری به‌عنوان رئیس جدید این مرکز معرفی شد.

به گزارش سرخس خبر، مراسم تودیع و معارفه رئیس مرکز بهداشت سرخس با حضور دکتر قلیان، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار و علی اکبر نادری به‌عنوان رئیس جدید این مرکز معرفی شد.
پیش از این عفت خلیلی این مسئولیت را بر عهده داشته است.