۳ سناریو برای تامین آب مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی سرخس

شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی سه سناریو برای تامین آب مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی سرخس تهیه کرد.

به گزارش سرخس خبر به نقل از آبفا خراسان رضوی، این سه راهکار در نشست مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس با مدیرعامل، معاونان و مدیر دفتر فنی شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ارائه و بررسی شد.

بر اساس این طرح آب مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی سرخس می‌تواند صرفا از سد دوستی با هزینه هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال تامین شود.

راه دوم انتقال آب از سد دوستی و حفرچاه با سرمایه‌گذاری هزار و ۵۳۰ میلیارد ریال و روش سوم استحصال آب از طریق حفرچاه و با اعتبار هزار و ۱۰ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

پس از توضیحات مدیر دفتر فنی با استناد به گزارش شرکت مشاور، مدیرعامل آب و فاضلاب خراسان رضوی از آبفا به عنوان شرکتی خدماتی و غیردولتی نام برد و آمادگی آبفا برای اجرای هر یک از طرج‌های ارائه شده منوط به تامین منابع مالی مورد نیاز از سوی منطقه ویژه اقتصادی سرخس اعلام کرد.

سید ابراهیم علوی حتی پیشنهاد داد بخشی از این مبلغ می‌تواند با آستان قدس رضوی تهاتر شود.

انتهای پیام/ع