فراخوان داوطلبان برای کمک به کادر درمان مشهد

بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی برای اعزام نیروی داوطلب جهادی و کمک به کادر درمان در مراکز بستری بیماران کرونایی در مشهد فراخوان داد.

به گزارش سرخس خبر، بسیج جامعه پزشکی خراسان رضوی و ستاد مردمی مدیریت کرونا در فراخوان روز پنجشنبه خود از شهروندان و داوطلبان جهادی برای کمک به کادر درمان و فعالیت در مراکز بستری بیماران کرونایی در مشهد دعوت کرده است.

بر این اساس علاقه‌مندان بعد از شرکت در دوره های آموزشی در بخش‌های مربوطه بکارگیری می شوند.

در این فراخوان از داوطلبان خواسته شده است با مراجعه به سایت davtalab.sbjp.ir  فرم شرکت در طرح اعزام نیروهای جهادی به بیمارستانها را تکمیل کنند.