فراخوان انتخاب شهردار سرخس، دو هفته بعد از شروع به کار شورا

شورای شهر سرخس پس از گذشته ۲ هفته از شروع به کار رسمی، امروز برای انتخاب شهردار سرخس فراخوان داد.

به گزارش پایگاه خبری سرخس‌خبر، شورای شهر سرخس پس از گذشته ۲ هفته از شروع به کار رسمی، امروز برای انتخاب شهردار سرخس فراخوان داد.

متن فراخوان شورا به شرح زیر است:

باسمه تعالی

شورای اسلامی شهر سرخس به استناد تبصره ۳ از بند ۱، از ماده ۸۰ (مصوب ۱۳۸۲/۸/۴) قانون شورای اسلامی شهر و براساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، مندرج در آیین‌نامه مصوب این قانون با هدف تعیین و انتخاب «شهردار» از واجدین شرایط دعوت به عمل می‌آورند تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۶/۴ نسبت به ارائه و ارسال رزومه‌کاری و برنامه مدون به دبیرخانه شورای اسلامی شهر سرخس، جنب شهرداری، دفتر شورا اقدام نمایند.

الف. شرایط عمومی احراز تصدی سمت شهردار برابر آیین‌نامه اجرایی مصوب هیات وزیران (مصوب ۱۳۹۷/۱۰/۴):

۱. اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی

۲. تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۳. انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن کارت معافیت دائم یا معافیت در زمان صلح برای آقایان

۴. نداشتن محکومیت کیفری موثر

۵. حداقل سن ۳۰ سال تمام

۶. عدم اعتیاد به مواد مخدر، روان گردان و دخانیات

۷. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط (مدیریت شهری، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، عمران و شهرسازی و سایر رشته‌های مرتبط (به استناد بند چ از ماده۳،آیین‌نامه مذکور)

۸. داشتن حداقل ۵ سال سابقه مدیریت میانی(به استناد ردیف ۳، از بند چ ،از ماده۳ آیین نامه مذکور)

۹. الزام سکونت شهردار در شهر سرخس

ب. شرایط اختصاصی و شاخص‌ها :

۱. تعهد و تخصص

۲. دارای روحیه جهادی و انقلابی

۳. حسن سابقه، شایستگی، امانتداری، پاکدامنی و پاکدستی

۴. شفافیت در عملکرد اقتصادی

۵. اهل مشورت، استفاده از خرد جمعی و پاسخگو بودن

۶. التزام به نقش تقنینی و نظارتی شورای شهر و شورا باور بودن

۷. برنامه‌محوری باهدف توسعه‌ی پایدار شهر سرخس

۸. باور به بهره‌گیری از توانمندی زنان و جوانان در مدیریت شهری

۹. توانایی در جذب و ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در شهر سرخس

۱۰. توانمندی در سیاست‌گذاری، با هدف تحول اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و عمرانی

بدیهی است پس از بررسی مدارک داوطلبان محترم، از افراد واجد شرایط جهت دفاع از رزومه و برنامه‌ها دعوت به عمل خواهد آمد.

انتهای پیام/ع