کشف ۲۰۰ میلیون تومان کالای قاچاق در شهر مرزی سرخس

رئیس اداره صنعت معدن تجارت از کشف کالای قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری سرخس‌خبر،  علی اکبر اکبری با اشاره به افزایش ۱۰۰ درصدی بازرسی و کشف کالاهای قاچاق در پنج ماهه گذشته گفت: برای حفظ حقوق مصرف کنندگان و ممانعت از افزایش غیرقانونی قیمت‌ها توسط برخی افراد فرصت طلب، تقویت نظارت بر بازار و پیشگیری از بروز تخلفات از ابتدای سال جاری از تعداد ۳۰۰ واحد صنفی که اکثرا درقالب گشت مشترک با همکاری سایر دستگاه‌های نظارتی اعم از اداره نظارت براماکن عمومی، اداره بهداشت، اداره تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف صورت گرفت.

وی افزود: در این بازرسی ها به تعداد ۷۷ واحدصنفی  متخلف که عمدتا  تخلفاتی نظیر گرانفروشی ، کم فروشی ، عرضه خارج ازشبکه و عدم درج قیمت داشتند تذکر اخطار ومعرفی به تعزیرات انجام گرفت.

رئیس اداره صمت اظهار کرد: در راستای بازرسی های صورت گرفته از تعداد ۷ واحد صنفی کالای قاچاق به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان کشف که پس از مراحل قانونی و تشکیل پرونده جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

اکبری در پایان تصریح کرد: با همکاری همه دستگاههای ذی ربط ودر ایام بازگشایی مدارس نظارت ها بیشتر و با هرگونه تخلفی به شدت برخورد که لازم است شهروندان همکاری لازم را داشته باشند.