ثبت ۵ اثر تاریخی از شهرستان سرخس در در فهرست آثار واجد ارزش

معاون میراث ‌فرهنگی کشور در نامه‌های جداگانه به محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی، مراتب ثبت ۵ اثر ‌را در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی‌ تاریخی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه خبری سرخس‌خبر، معاون میراث ‌فرهنگی کشور در نامه‌های جداگانه به محمدصادق معتمدیان، استاندار خراسان رضوی، مراتب ثبت ۵ اثر ‌را در فهرست آثار واجد ارزش فرهنگی‌ تاریخی ابلاغ کرد.

این آثار تاریخی به شرح زیر است:

«انبار غله کندکلی» واقع درشهرستان سرخس، بخش مرکزی، دهستان سرخس، روستای کندلی، در فاصله ۱۰۰ متری از حمام کندکلی به شماره ۱۱۷ مورخ ۹۹/۲/۳۰.

«محوطه تاریخی الله نظر» واقع در شهرستان سرخس به شماره ۲۷۹ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳.

«محوطه تاریخی اسلام قلعه سرخس» واقع در شهرستان سرخس به شماره ۲۸۳ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳.

«محوطه تاریخی دولت‌آباد سرخس» واقع در شهرستان سرخس به شماره ۲۸۴ مورخ ٩٩/١٢/١٣.

«تپه بغبغو سرخس» واقع در شهرستان سرخس به شماره ۲۸۶ مورخ ۹۹/۱۲/۱۳.

انتهای پیام/ع