مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی:

دبیرخانه اشتغال سرخس در شرکت کسب و کار رضوی ایجاد می شود

مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی گفت: مطالعات در زمینه شهرستان سرخس 2 ماه است که شروع شده و قصد داریم دبیرخانه اشتغال سرخس را در شرکت کسب و کار رضوی ایجاد کنیم.

به گزارش سرخس خبر،مهدی جعفرنژاد درباره برنامه های شرکت کسب و کار رضوی در شهرستان سرخس گفت: شرکت کسب و کار رضوی زیر مجموعه سازمان اقتصادی رضوی است و ماموریت این شرکت در حوزه کسب و کار پایدار است و به دنبال اشتغال مولد هستیم.

 

مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی بیان کرد: به دلیل استعداد ها و پتانسیل های خوبی که در منطقه سرخس وجود دارد و علاوه بر اینکه یک شهر مرزی است، منطقه  ویژه اقتصادی در این شهر وجود دارد و کشاورزی و دامپروری  نیز فعال است، این شرکت یکی از مناطق هدف خود را شهر سرخس قرار داده است.

 

جعفرنژاد افزود: شرکت کسب و کار رضوی سعی می کند در دو محور عمل کند تا کسب و کار به صورت پایدار ایجاد شود؛ محور اول خوشه های کسب و کار را که با یکدیگر مرتبط هستند را راه اندازی می کند تا مکمل یکدیگر باشند و طراحی، تولید، تامین مواد اولیه و تا نقطه آخر که بحث شبکه بازار و فروش است را پیگیری می کند.

 

وی عنوان کرد: محور دومی که این شرکت پیگیری می کند این است که عواملی که به ایجاد بنگاه های اقتصادی کمک می کند تا در کنار یکدیگر به وجود بیایند را پیگیری می کند به عنوان مثال در سرخس اگر مسئله زمین است کمک کنیم این مسئله زمین برای بنگاه های اقتصادی حل شود.

 

مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی اضافه کرد: برای بنگاه های اقتصادی بحث منابع مالی و تسهیلات یک مسئله مهم است و باید این زمینه فراهم شود تا نهادهای اعطای تسهیلات ارزان قیمت، تسهیلات خود را به این سمت سوق بدهند و تا حلقه های اقتصادی راه اندازی شود.

 

جعفرنژاد خاطرنشان کرد: از قرار دادن این عوامل مهم در کنار یکدیگر می توانیم خوشه های کسب و کار فعال و پایدار و اقتصادی را برای کاهش نرخ بیکاری در شهرستان ایجاد کنیم.

 

مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی درباره اقداماتی که در حوزه شهرستان سرخس انجام شده است گفت: دو ماه است مطالعات را در زمینه شهرستان سرخس شروع کردیم و قصد داریم دبیرخانه اشتغال سرخس را در شرکت کسب و کار رضوی ایجاد کنیم تا به طور ویژه موضوع سرخس پیگیری شود و به طور متمرکز نسبت همه طرح ها با یکدیگر در دبیرخانه بررسی شود و موضوعات را پیگیری کنیم.

 

جعفرنژاد اظهار کرد: به زودی مطالعه نقشه اشتغال شهرستان سرخس به پایان می رسد و مطالعات به ما نشان می دهد در صنایع دستی و اشتغال خانگی شهر سرخس، شهر مستعدی است.

 

وی افزود: فعالیت های خوبی را بانوان سرخسی در زمینه های صنایع دستی و اشتغال خانگی داشته اند و اگر بتوانیم با توجه به بازار هدف ۳۰ میلیون نفری که در مشهد داریم، فعالیت های بانوان سرخسی را به سوغات زائر گره بزنیم شاهد اتفاقات خوبی در زمینه صنایع دستی و اشتغال خانگی خواهیم بود.

 

مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی بیان کرد: موضوع دام سبک و دام سنگین شتر با توجه به کمبود مرتع در شهرستان سرخس نیز در حوزه اشتغال مشخص شده است و با همکاری و هماهنگی با قرارگاه فرهنگی نماز جمعه و موسسه قرآن و عترت می توانیم اتفاقات خوبی را در شهرستان سرخس رقم بزنیم.

 

جعفرنژاد خاطرنشان کرد: برای تثبیت، حفظ و صیانت از اشتغال موجود در سرخس طراحی کار در حال انجام است و به دنبال آن هستیم تا تمام ظرفیت اسمی بنگاه های موجود را که غیرفعال و یا نیمه فعال هستند را به کار بگیریم.

 

مدیرعامل شرکت کسب و کار رضوی در پایان گفت: فاز مطالعاتی کسب و کار شهرستان سرخس در دو ماه آینده به پایان می سد و به زودی وارد فاز اجرایی می شویم.

انتهای پیام/