کارگروه ارزیابی خسارات ناشی از سیل در مزداوند تشکیل شد

رئیس شورای اسلامی مزداوند گفت: طبق مصوبات و دستور سرپرست فرمانداری جهت رفع دغدغه شهروندان و کمک به آسیب‌دیدگان سیل در مزداوند کارگروه‌های ارزیابی خسارت به بخش شهری و کشاورزی تشکیل شد.

به گزارش خبرنگار سرخس‌خبر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامي و شهرداری مزداوند، رئیس شورای اسلامی مزداوند با اشاره به تشکیل فوری کمیته بحران به ریاست سرپرست فرمانداری سرخس در دفتر شورای اسلامی مزداوند گفت: طبق مصوبات و دستور سرپرست فرمانداری جهت رفع دغدغه شهروندان و کمک به آسیب‌دیدگان سیل در مزداوند کارگروه‌های ارزیابی خسارت به بخش شهری و کشاورزی تشکیل شد.

احسان شاهسون افزود: کارگروه بخش شهری شامل اعضای شوراي شهر، شهردار و بخش‌های فنی و عمرانی شهرداری و نماینده بخشداری پس از احصاء و ارزیابی خسارات وارده به منازل شهروندان و زیرساخت‌های شهری گزارش نهایی را جهت اقدامات بعدی در اختیار فرمانداری قرار دادند.

وی ادامه داد: همچنین جهت ارزیابی خسارات وارده به بخش کشاورزی و دامداری، کارگروهی با حضور رئیس جهاد کشاورزی، رئیس اداره صمت، نماینده بخشداری، اعضای شورای اسلامی شهر، نماینده آستان قدس رضوی در مزداوند به همراه کشاورزان و دامداران تشکیل شد و پس از بازدید، ارزیابی و تعیین خسارات وارده به مزارع و دامداری‌های آسیب دیده از سیل، مسئولان قول پیگیری جبران خسارت وارده را دادند.

انتهای پیام/م.ع