بیمارستان یا جهنمی برای بیماران؟/ دانشگاه علوم پزشکی مشهد و شبکه بهداشت و درمان سرخس! دقیقاً کجایید؟

عصر امروز تصویری در شبکه‌های اجتماعی از وضعیت بیماران در بیمارستان لقمان حکیم سرخس منتشر شده است که نشان می‌دهد یکی از بیماران برای خنک کردن هوای داخل اتاق خود، کولر آبی را به بیمارستان آورده است.

به گزارش سرخس‌خبر، عصر امروز تصویری در شبکه‌های اجتماعی از وضعیت بیماران در بیمارستان لقمان حکیم سرخس منتشر شده است که نشان می‌دهد یکی از بیماران برای خنک کردن هوای داخل اتاق خود، کولر آبی را به بیمارستان آورده است.

متاسفانه چند هفته است که سیستم سرمایشی بیمارستان لقمان حکیم سرخس دچار مشکل شده است و بیماران در این گرمای تابستانی سرخس و در دمای بالای ۴۵ درجه سانتی‌گراد مجبورند خودشان پنکه یا کولر برای خود بیاورند.

مشخص نیست که شبکه بهداشت و درمان سرخس و دانشگاه علوم پزشکی مشهد تا کی می‌خواهند برای رفع چنین مشکل مهم و اورژانسی تعلل کنند.

انتهای پیام/ع