صید یک حلقه مار در شهرستان سرخس

ابوالفضل گل‌محمدی رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سرخس گفت: به شهروندان توصیه می‌شود در صورت مشاهده حیوانات خطرناک همچون مار، هیچگونه اقدامی انجام ندهند و فقط با فاصله، مسیر حرکت مار را دنبال کرده و با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.

ابوالفضل گل‌محمدی رئیس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سرخس در گفت‌وگو با خبرنگار سرخس‌خبر گفت: پیرو تماس یکی از شهروندان مبنی بر مشاهده یک حلقه مار در تاسیسات، تیم امداد و نجات اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سرخس به محل اعزام و نسبت به زنده‌گیری مار اقدام و سپس خارج از شهر و در دامن طبیعت رها کردند.

وی گفت: به شهروندان توصیه می‌شود در صورت مشاهده حیوانات خطرناک همچون مار، هیچگونه اقدامی انجام ندهند و فقط با فاصله، مسیر حرکت مار را دنبال کرده و با سامانه ۱۲۵ تماس بگیرند.

انتهای پیام/م.ع