ورود 142 دستگاه واگن مخزنی به کشور از مرز سرخس

142 دستگاه واگن مخزنی نو از مرز ریلی سرخس به کشور وارد شد.

به گزارش سرخس خبر، مدیرکل راه آهن خراسان با اعلام این خبر گفت: این ناوگان برای جا به جایی مواد سوختی و سیر در شبکه ریلی داخل ایران از طریق بخش خصوصی مطابق با مجوزهای لازم از گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد کشور شده است.

محمدهادی ضیایی مهر افزود: با توجه به این که عرض ریل راه آهن ایران با کشورهای آسیای میانه  تفاوت دارد،ذهم اکنون چرخ و محور(بوژی) این تعداد واگن در ایستگاه راه آهن سرخس در حال آماده سازی برای سیر در داخل کشور است.

ایستگاه راه آهن سرخس به عنوان پایانه مرزی صادارات، واردات و ترانزیت ریلی کشور به پنج کشورآسیای مرکزی به شمار می رود.

این ایستگاه از طریق خطوط ریلی 195 کیلومتر با مشهد فاصله دارد.

خراسان رضوی هزارو 400 کیلومتر شبکه ریلی دارد که معادل 14  درصد شبکه ریلی کشور است.

انتهای پیام/