خشکسالی، دست کشاورزی سرخس را از آب سد دوستی کوتاه کرد

مدیر امور منابع آب سرخس خراسان رضوی گفت: به علت خشکسالی بی‌سابقه، امسال تخصیص آب سد دوستی به بخش کشاورزی این شهرستان امکانپذیر نیست و کشاورزان منطقه باید از کشت محصولات پرآب‌طلب مانند یونجه و هندوانه خودداری کنند.

به گزارش سرخس‌خبر به نقل از ایرنا مرتضی کریمی فرد اظهار کرد: با توجه به خشکسالی کم سابقه، کشاورزان علاوه بر مشکل تامین آب با معضل اضافه دیماند برق چاه‌های کشاورزی نیز روبه رو هستند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای سند سازگاری با کم‌آبی ضروری است و کشاورزان باید مصرف آب را مدیریت کرده و به تاریخ تمدید پروانه‌ چاه‌های کشاورزی توجه داشته باشند تا دچار مشکل نشوند.

کریمی فرد اضافه کرد: تجهیز اراضی کشاورزی به شبکه های آبیاری نوین و راه‌های کاهش مصرف برق، ضروری است.

انتهای پیام/م.ع