مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی:

دریاچه«بزنگان»سرخس به بخش خصوصی واگذاری می شود

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: بستر های لازم برای واگذاری دریاچه بزنگان سرخس به بخش خصوصی در حال مهیا شدن است.

به گزارش سرخس خبر، تورج همتی در نشست با سید احسان قاضی زاده نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تدابیر زیست محیطی به منظور بهبود وضعیت اثر طبیعی ملی بزنگان در راستای واگذاری مدیریت دریاچه به بخش خصوصی در حال انجام است و جاذبه ها و توانمندی زیست محیطی دریاچه شرایط توسعه اکوتوریسم را در این منطقه تسهیل می کند.

وی افزود: طی ماه های گذشته با تمرکز بر تدوین راهبردهای اجرایی و پیاده سازی راهکارها منطبق با تجربیات کارشناسی و بومیان محلی، ضمن توجه به محوریت حفظ ارزش های اکولوژیک منطقه و حساسیت های ناشی از آسیب پذیری دریاچه دراثر خشکسالی های اخیر و دیگر تخریب های وارده، توسعه زیرساختهای طبیعت گردی با روندی مثبت درحال انجام است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ادامه داد: اقدامات اخیر اجرایی و مطالعاتی در حوزه دریاچه بزنگان شامل اجرای برنامه مدیریت زیست بومی از طریق آموزش، ساماندهی و مشارکت ذینفعان و تفکیک سامانه های عرفی با استفاده از جوامع محلی و ظرفیت سازی و مشارکت جوامع محلی است.

وی تاکید کرد: اجرای عملیات تالاب بزنگان ازطریق لوله گذاری، جانمایی منبع ذخیره آب، کانال کشی، بهسازی و دیواره سازی و نیز گرفتن آبهای سطحی و آب مازاد کشاورزی و همچنین ایجاد زیرساختهای گردشگری بزنگان با احداث و ترمیم ابنیه و تاسیسات زیر بنایی صورت گرفته است.

همتی تصریح کرد: ایجاد فن آوری های نوین پایش با ایجاد دوربین های مدار بسته جهت پایش دریاچه نیز صورت گرفته است و مقدمات تغذیه سفره های آبهای زیر زمینی اطراف نیز با اقدامات بیولوژیک نیز با موفقیت انجام شده است.

وی گفت: شرایط برای واگذاری مدیریت این منطقه به بخش خصوصی درحال مهیا شدن است و اثر طبیعی ملی دریاچه بزنگان از نظرلیمنولوژیکی و شرایط اکولوژیکی، زمین شناسی ارزشهای مطالعاتی بسیاری را برای محققین فراهم کرده است و بهبود زیر ساختهای زیست محیطی ضمن نجات این دریاچه از نابودی ، می تواند آن را به یک منطقه اکوتوریستی حائز اهمیت تبدیل کند.