فیلم توضیحات دادستان سرخس درباره رسیدگی به اعتراضات مصاحبه استخدامی بیمارستان غدیر نفت

دادستان سرخس درباره رسیدگی به اعتراضات مصاحبه استخدامی بیمارستان غدیر نفت توضیحاتی ارائه کرد.

به گزارش اختصاص سرخس خبر، دادستان عمومی و انقلاب سرخس توضیحاتی درباره رسیدگی به اعتراضات داوطلبان و زمان‌بندی جدید مصاحبه استخدامی بیمارستان غدیر نفت ارائه کرد که در فیلم آمده است.