فیلم اختصاصی سرخس‌خبر |  توضیحات نماینده سرخس درباره سرانجام پروژه تامین آب شرب سرخس از سد دوستی: احداث تصفیه‌خانه در طرح انتقال آب شرب به سرخس پر هزینه است/ طرح میان‌مدت استفاده از چاه‌های آب سنگر و شیرتپه است

نماینده سرخس گفت: احداث تصفیه‌خانه در طرح انتقال آب شرب به سرخس پر هزینه است.

سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار سرخس‌خبر گفت: احداث تصفیه‌خانه در طرح انتقال آب شرب به سرخس پر هزینه است.

نماینده سرخس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: طرح میان‌مدت استفاده از چاه‌های آب سنگر و شیرتپه است.

فیلم کامل این مصاحبه را در زیر ببینید: