پیام ارسالی مخاطبان | مشکل نازل‌های پمپ بنزین سرخس را حل کنید

پمپ بنزین سرخس متاسفانه نیمی از نازل‌ها که قطع و خراب است و نیمی دیگر هم کارت سوخت را شناسایی نمی‌کند

به گزارش سرخس‌خبر، یکی از مخاطبان با ارسال پیامی به این رسانه نوشت:

امشب رفتم پمپ بنزین سرخس متاسفانه نیمی از نازل‌ها که قطع و خراب بود و نیمی دیگر هم کارت سوخت را شناسایی نمی‌کرد و اپراتورها هم برای رفع مشکل همکاری درستی نداشتند.

انتهای پیام/ع