آقای رئیس جمهور، قطع مکرر برق چاه‌های کشاورزی و تخصیص ندادن آب سد دوستی صدای کشاورزان سرخسی را درآورد

ظهر امروز کشاورزان سرخسی در اداره جهاد کشاورزی این شهر تجمع و نسبت به قطعی مکرر برق چاه‌های کشاورزی و مشکلاتی که در حوزه آبیاری به محصولات کشاورزی و خسارات به محصولات وارد شده است اعتراض کردند.

به گزارش خبرنگار سرخس‌خبر، ظهر امروز کشاورزان سرخسی در اداره جهاد کشاورزی این شهر تجمع و نسبت به قطعی مکرر برق چاه‌های کشاورزی و مشکلاتی که در حوزه آبیاری به محصولات کشاورزی و خسارات به محصولات وارد شده است اعتراض کردند.

کشاورزان سرخسی در نشست با مدیر جهاد کشاورزی سرخس با بیان اینکه قطع مکرر چاه‌های کشاورزی باعث خسارت به محصولات آنان شده است، خواستار قطع نکردن چاه‌ها شدند.

کشاورزان نسبت به قطعی برق چاه‌ها و افزایش روزهای قطعی از سه روز به پنج و شش روز اعتراض داشتند و به گفته آنان با قطعی مکرر چاه‌ها آب به زمین کشاورزی آنان نمی‌رسد.

در این نشست کشاورزان خواستار توجه خاص به شهرستان گرمسیر سرخس در حوزه قطع چاه‌ها شدند و عنوان کردند: قطع چاه‌ها باعث ضرر به کشاورزان و ایجاد مشکلات معیشتی شده است. کشاورزان در این نشست خواستار حق آبه از سد دوستی نیز شدند.

یکی از کشاورزان با بیان اینکه وقتی آبی وجود نداشته باشد، کشاورزی نیز برای ما توجیهی ندارد، گفت: اگر قانونی برای قطع برق چاه‌های کشاورزی است حداقل دولت نسبت به پرداخت خسارت به ما کشاورزان که درآمدی جز کشاورزی نداریم اقدام کند.

محمدعلی رهنما، مدیر جهاد کشاورزی سرخس نیز در جمع کشاورزان سرخسی گفت: مکاتبات زیادی در جهت مطالبه کشاورزان سرخسی با استان و حتی وزارتخانه انجام دادیم اما پاسخی برای این مشکل کشاورزان سرخسی دریافت نکرده‌ایم.

اخبار تکمیلی و فیلم صحبت‌های کشاورزان به زودی در سرخس‌خبر منتشر می‌شود.

خبرنگار: علیرضا علی‌صوفی

پایان پیام/ع