محکومیت میلیاردی برای متهمان دو محموله قاچاق در گمرک شهید شوشتری سرخس

ماموران اداره کل گمرک سرخس موفق شدند دو محموله پلی اتیلن سنگین و کودشیمیایی قاچاق را کشف و ضبط کنند.

به گزارش سرخس‌خبر، کارشناسان و ماموران حراست گمرک شهید شوشتری سرخس با هوشیاری و دقت عمل حین کنترل کالا، به محموله صادراتی پلی اتیلن کامپاند مشکوک و پس از نمونه‌برداری و ارسال نمونه به آزمایشگاه، مغایرت کالا با اظهار محرز که ضمن توقیف پلی اتیلن سنگین قاچاق به وزن تقریبی ۵ تن، محموله مکشوفه تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

همچنین با هوشیاری کارشناسان و ماموران حراست گمرک شهیدشوشتری سرخس به محموله اظهاری تحت عنوان بن تونیت مشکوک که بعد از نمونه‌برداری، ارسال نمونه به آزمایشگاه و مغایرت اظهار کالا جهت تعداد ۲۴۸۰ کیسه ۵۰کیلویی در مجموع به وزن ۱۲۳۱۰۰ کیلوگرم کود اوره پرونده قضایی تشکیل و محموله مکشوفه توقیف و تحویل مراجع ذی‌صلاح شد.

متهمان در مراجع قضایی در‌ مجموع به بیش از ۱۸ میلیارد ریال جریمه محکوم شدند.

پایان پیام/ع