الحاق ۸۷ هکتار زمین به اراضی شهرهای سرخس و مزداوند در قالب طرح نهضت ملی مسکن

فرماندار سرخس از الحاق ۸۷ هکتار از اراضی کشاورزی به شهرهای سرخس و مزداوند در قالب طرح نهضت ملی مسکن با همکاری آستان قدس رضوی خبر داد.

حسن نوری‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار سرخس‌خبر با اشاره به جلسه با معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی اظهار کرد: در این جلسه مصوباتی در زمینه اراضی شهرهای سرخس و مزداوند داشتیم که بخش مهم این مصوبات مربوط به همکاری آستان قدس رضوی در زمینه اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این دو شهر است.

فرماندار سرخس گفت: در این جلسه الحاق ۱۵ هکتار از اراضی خارج از طرح شهر مزداوند در قالب اجرای طرح نهضت ملی مسکن به محدوده شهری مزداوند مصوب شد که طبق آن ۳۰ درصد از این اراضی به طور رایگان در اختیار جوانان شهر مزداوند قرار می‌گیرد.

وی افزود:‌ در حوزه شهر سرخس نیز علاوه بر ۲۰ هکتاری که منطقه آزاد به منطقه شهری سرخس الحاق کرده بود، ۵۲ هکتار زمین دیگر نیز آستان قدس رضوی به حوزه شهر سرخس الحاق می‌کند و مانند شهر مزداوند ۳۰ درصد این اراضی در قالب طرح نهضت ملی مسکن به طور رایگان در اختیار جوانان شهر سرخس قرار می‌گیرد و با این مصوبه در مجموع ۷۲ هکتار زمین در حوزه طرح نهضت ملی مسکن به شهر سرخس الحاق می‌شود.

نوری‌زاده بیان کرد: مجموع اراضی الحاقی به شهرهای سرخس و مزداوند جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن ۸۷ هکتار است.

فرماندار سرخس به دیگر مصوبات جلسه با معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی اشاره و عنوان کرد: مصوب شد تا ۱۰۰۰ متر مربع زمین برای ایجاد مجتمع خدماتی رفاهی به شهرداری مزداوند اختصاص پیدا کند و همچنین از ۹۰ قطعه زمین ۲۵۰ متری شهر مزداوند که در دوسال گذشته تغییر کاربری داشتند تعدادی از آنها نیز در اختیار این شهرداری قرار بگیرد.

وی گفت: ۵۰۰۰ متر مربع زمین نیز در ورودی شهر مزداوند برای ایجاد ایست و بازرسی فراجا اختصاص داده می‌شود.

 خبرنگار: علیرضا علی‌صوفی

پایان پیام/۷۰۰۷۷