آگهی اسامی نهایی نامزدهای مجلس از حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، رضویه و احمد آباد/ ۴۱ داوطلب در رقابت باقی ماندند

فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه آگهی اسامی نهایی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی این حوزه انتخابیه را به شرح ذیل منتشر کرد.

به گزارش سرخس‌خبر، فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه فریمان، سرخس، احمدآباد و رضویه آگهی اسامی نهایی نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی این حوزه انتخابیه را به شرح ذیل منتشر کرد.

در اجرای ماده ۴۲ آیین نامه اجرایی و قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن بدینوسیله اسامی و مشخصات نامزدهای انتخاباتی این حوزه انتخابیه را به شرح زیر اعلام می‌دارد:

۱ آقای  علی  ابراهیم پور فرزند محمد  مشهور به ابراهیم پور كد نامزد ۱۲۳

۲ آقای  محمدزمان  احمدی فرزند احمد  كد نامزد ۱۲۴

۳ آقای  محمد  امینی فر فرزند حبیب اله  كد نامزد ۱۲۸

۴ آقای  علی جمعه  باقری فرزند غلامحسین  كد نامزد ۱۳۱

۵ آقای  رضا  بحرینی فرزند محمدعلی  كد نامزد ۱۳۲

۶ آقای  امین  جامی خواه فرزند محمدصادق  كد نامزد ۱۳۵

۷ آقای  علی  جعفری علم آبادی فرزند غلامرضا  كد نامزد ۱۳۶

۸ آقای  علیرضا  چوپانی فرزند محمد  كد نامزد ۱۳۹

۹ آقای  محمدامین  حبیبی فرزند یوسف  كد نامزد ۱۴۱

۱۰ آقای  مهدی  حبیبی فرزند محمدرضا  كد نامزد ۱۴۲

۱۱ آقای  علی رضا  داروغه فرزند عیدمحمد  كد نامزد ۱۴۷

۱۲ آقای  محمود  داغستانی مقدم فرزند احمد  كد نامزد ۱۴۸

۱۳ آقای  محمود  داوری فرزند علی اكبر  كد نامزد ۱۴۹

۱۴ آقای  جواد  رفیعی فرزند رمضانعلی  كد نامزد ۱۵۲

۱۵ آقای  محمد  زاهدی فرد فرزند ابراهیم  كد نامزد ۱۵۶

۱۶ آقای  مصطفی  زمان زاده فرزند رمضانعلی  كد نامزد ۱۵۷

۱۷ خانم  سپیده  سیدی نوقابی فرزند سیدعبداله  مشهور به نوقابی كد نامزد ۲۱۹

۱۸ آقای  سیدرضا  شاكری فرزند سیدحسین  كد نامزد ۱۶۱

۱۹ آقای  مهدی  شاهسون فرزند حسین  كد نامزد ۱۶۲

۲۰ آقای  موسی  شیرمحمدی جنگلی فرزند غلام اكبر  كد نامزد ۱۶۵

۲۱ آقای  محمدیحیی  ظفری سنگ آتش فرزند رجب  كد نامزد ۱۶۹

۲۲ آقای  علی رضا  ظفری مقدم فرزند محمدعلی  كد نامزد ۱۷۱

۲۳ آقای  محمدرضا  عظیمی فرزند غلام حسین  كد نامزد ۱۷۳

۲۴ آقای  حسین  علمیرزائی فرزند رشید  كد نامزد ۱۷۴

۲۵ خانم  طاهره  غزنوی فرزند غلامرضا  كد نامزد ۱۷۶

۲۶ آقای  حمید  غضنفری فرزند غلامحسین  كد نامزد ۱۷۸

۲۷ آقای  جعفر  فرهادی فرزند شكراله  كد نامزد ۱۸۱

۲۸ آقای  سیداحسان  قاضی زاده هاشمی فرزند سیدحسن  مشهور به هاشمی كد نامزد ۱۸۲

۲۹ آقای  غلامرضا  لالوی فرزند غلامعلی  مشهور به لولایی،لولائی،لولوی،لولویی،لالویی،مهندس كد نامزد ۱۸۶

۳۰ آقای  محمد  متقیان فرزند علی  كد نامزد ۱۸۹

۳۱ آقای  عیسی  محمدی فرزند حسین  كد نامزد ۱۹۱

۳۲ آقای  محمد  محمدی فرزند یحیی  مشهور به امیر كد نامزد ۲۱۸

۳۳ آقای  مرتضی  مطهری فریمانی فرزند علی  كد نامزد ۱۹۳

۳۴ آقای  یونس  مهرپویا فرزند محمود  مشهور به شهرام  كد نامزد ۱۹۵

۳۵ آقای  حسین  ناصری فرزند محمدرضا  مشهور به سرهنگ ارتش كد نامزد ۱۹۷

۳۶ آقای  محسن  ناصری پوریزدی فرزند عبدالرضا  كد نامزد ۱۹۸

۳۷ خانم  مرضیه  نویدی فرزند موسی  مشهور به استاد نویدی كد نامزد ۲۱۳

۳۸ خانم  سكینه  وجدانی فرزند حسن  مشهور به رفعت كد نامزد ۲۱۵

۳۹ آقای  حمید  ولی زاده فرزند محمدعلی  كد نامزد ۲۱۷

۴۰ خانم  مریم سادات  هاشمی نظریه فرزند شهیدحسن  كد نامزد ۲۲۱

۴۱ آقای  مهدی  هاشمیان حسن آبادی فرزند علی اكبر  مشهور به مهدی كد نامزد ۲۱۴

لازم به ذکر است، زمان شروع اخذ رای روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ ساعت ۸ صبح است.

در هر مرحله انتخاباتی، هر شخص واجد شرایط(تابعیت ایران و دارای سن ۱۸ سال تمام) می‌تواند فقط یک بار با ارائه اصل یکی از مدارک کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه رانندگی یا کارت خدمت دوره ضرورت نظام وظیفه رأی دهد. همچنین بر اساس داده‌های دستگاه احراز هویت، شرکت و رأی دادن فرد در سوابق سجلی رأی‌دهنده در سازمان ثبت احوال کشور ثبت خواهد شد.
پایان پیام/ع