منطقه ویژه اقتصادی سرخس ظرفیت‌های زیادی برای همکاری مشترک در سازمان اکو دارد

معاون اقتصادی سازمان همکاری اقتصادی(اکو) گفت: سازمان همکاری اقتصادی(اکو) وظیفه توسعه همگرایی در مناطق اقتصادی را دارد و منطقه ویژه اقتصادی سرخس ظرفیت‌های زیادی در حوزه اقتصادی و همکاری مشترک دارد.

سیلابردی نور بردیف در گفت‌وگو با خبرنگار سرخس‌خبر گفت: ما به عنوان سازمان همکاری اقتصادی وظیفه توسعه همگرایی منطقه اقتصادی را داریم و منطقه ویژه اقتصادی سرخس دارای ظرفیت‌های زیادی در حوزه اقتصادی و همکاری مشترک است.

معاون اقتصادی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) بیان کرد: ما در قالب اکو و همچنین در قالب همکاری دوجانبه کشورهای ایران و ترکمنستان فرصت زیادی برای همکاری در این منطقه می‌بینیم و این منطقه را در سازمان همکاری اکو معرفی می‌کنیم.

وی با تاکید بر معرفی ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی سرخس در سازمان اکو برای دیگر اعضا، عنوان کرد: ما در حال تهیه سندی هستیم که روند همکاری کشورها در قالب مناطق آزاد مشترک را توسعه خواهد داد و جلسه‌ای نیز در سرخس برگزار کردیم و همه حوزه‌هایی که این منطقه ظرفیت و امکان سرمایه‌گذاری دارد را در آن سند خواهیم دید.

به گزارش خبرنگار سرخس‌خبر، سیلابردی نور بردیف، معاون اقتصادی سازمان همکاری‌های اقتصادی(اکو) و هیئت همراه با هدف بررسی و برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری این سازمان از ظرفیت‌های منطقه ویژه اقتصادی سرخس بازدید کرد.

در این بازدید ظرفیت‌های گمرک، پایانه مرزی و ریل عریض و نرمال و دیگر ظرفیت‌های موجود منطقه ویژه اقتصادی سرخس برای معاون اقتصادی سازمان اکو تشریح شد.

خبرنگار: علیرضا علی‌صوفی

پایان پیام/ع