۸۰ درصد چاه‌های کشاورزی سرخس مجهز به کنتور برق هوشمند هستند

مدیر اداره برق سرخس گفت: ۸۰ درصد چاه‌های کشاورزی شهرستان سرخس مجهز به کنتور هوشمند هستند و تا یک ماه آینده ۲۰ درصد باقی مانده نیز هوشمند می‌شوند.

به گزارش خبرنگار سرخس‌خبر، حجت پارسا دوست در جلسه شورای اداری سرخس با اشاره به لزوم مدیریت مصرف برق در شهرستان، گفت: مصرف برق در ادارات باید کاهش پیدا کند و میزان این کاهش در ساعات اداری ۳۰ درصد و در ساعات غیراداری ۶۰ درصد است و با توجه به هوشمند بودن کنتور و اگر این موضوع رعایت نشود برق به طور هوشمند قطع می‌شود.

مدیر اداره برق سرخس عنوان کرد: مدیریت بار در حوزه کشاورزی و صنعت اتفاق می‌افتد و در بخش مسکونی در دولت سیزدهم مدیریت بار نداشتیم و در بخش کشاورزی هر روز ۵ ساعت قطعی داریم.

وی افزود: ۸۰ درصد چاه‌های کشاورزی شهرستان سرخس مجهز به کنتور هوشمند هستند و تا یک ماه آینده ۲۰ درصد باقی مانده نیز هوشمند می‌شوند.

پارسا دوست عنوان کرد: عمده مصرف برق ما در بخش کشاورزی است و فقط ۲۶۴ چاه کشاورزی ۲۵ درصد برق را مصرف می‌کنند و چاه‌های کشاورزی باید به سمت مدرن شدن پیش بروند و چاه‌های کشاورزی که پنل خورشیدی داشته باشند در تابستان قبض رایگان دارند و در ۹ ماه باقی مانده نیز برق از آنان خریداری می‌شود و در سرخس در این زمینه تعدادی از کشاورزان استقبال کردند.

مدیر اداره برق سرخس افزود:‌ ایجاد پارک خورشیدی ظرفیتی است که در منطقه ویژه دیده شده و آستان قدس مشارکت کرده است و در آنجا کشاورزان می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.

وی ادامه داد: در بخش مسکونی هیچ گونه خاموشی برنامه‌ریزی شده نداشتیم و نخواهیم داشت و خاموشی‌ها پراکنده به دلیل اتفاقات شبکه است و زیادی کولر‌های گازی باعث خرابی شبکه می‌شود و امسال در سرخس ۲۰۰۰ کولر گازی اضافه شده است.

خبرنگار: علیرضا علی‌صوفی

پایان پیام/ع