سرپرست بنیاد مسکن سرخس: تلاش می‌کنیم با وجود حجم کارهای میدانی و تعداد پایین نیروها جوابگوی ارباب رجوع باشیم

سرپرست بنیاد مسکن سرخس گفت: ممکن است با توجه به دستورالعمل‌ها نتوانیم آن‌گونه که باید جوابگوی ارباب رجوع باشیم اما تلاش می‌کنیم با وجود حجم کارهای میدانی و تعداد پایین نیروها جوابگوی ارباب رجوع باشیم.

به گزارش سرخس خبر، مخاطبان خبرگزاری فارس در سامانه «فارس من» سوژه‌ای را تحت عنوان «ساعت کاری بنیاد مسکن سرخس از ساعت چند شروع می‌شود؟» به ثبت رسانده بودند و درخواست پیگیری درباره این موضوع را داشته‌اند.

سرپرست بنیاد مسکن سرخس در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در سرخس درباره ساعت کار این بنیاد گفت: ساعت کاری این اداره مانند تمام ادارات از 7:15 صبح شروع می‌شود و تا ساعت 14:15 است، سعی کردیم با هر شرایطی که وجود دارد کار ارباب رجوع را راه بیندازیم.

سعید زحمتکشان با بیان اینکه اداره بنیاد مسکن سرخس جزو ادارات کوچک در بین ادارات بنیاد مسکن است، گفت: شعبه بنیاد مسکن سرخس درجه 3 است و در این اداره فقط 3 نفر نیروی رسمی بنیاد مسکن هستند در حالی که در شعبه‌های درجه یک تا 30 نفر نیرو رسمی حضور دارد.

وی افزود: در این اداره دو نفر نیروی قرارداد داخلی نیز داریم که این نیروها با توجه به افزایش حجم کارها در فصل‌ها و موضوعات مختلف مانند اکنون که درگیر بازسازی پس از سیل هستیم به ما اضافه می‌شوند.

سرپرست بنیاد مسکن سرخس بیان کرد: ساعت کار نیروهای قرارداد داخلی فرق می‌کند، با توجه به قراردادشان از ساعت 8 صبح شروع می‌شود و تا ساعت 2:15 موظف هستند که در محل کارشان باشند.

زحمتکشان تاکید کرد: تمام کارهای محوله به بنیاد مسکن در داخل ساختمان اداری نیست و 80 درصد کار آن میدانی بوده، بنابراین فقط 20 درصد کار ما ستادی و اداری است.

وی با اشاره به سیل ابتدای سال در برخی روستاهای سرخس، گفت: اکنون بیشتر حجم کار بیناد مسکن مربوط به بازسازی پس از سیل است، باتوجه به تعداد نیرو در این اداره و امورات محوله به افراد، مسؤول دبیرخانه ما می‌تواند جوابگوی ارباب رجوع باشد.

زحمتکشان اظهار کرد: هم اکنون با حفظ سمت علاوه بر اینکه سرپرست بنیاد مسکن سرخس هستم، همزمان به عنوان مسؤول مالی و پشتیبانی نیز فعالیت دارم.

سرپرست بنیاد مسکن سرخس افزود: پیش از این که مسؤول قبلی حضور داشت، تعداد نیروهای این اداره 4 نفر بودند که با رفتن وی تعداد نیروها به 3 نفر کاهش یافته است.

وی تاکید کرد: ممکن است با توجه به دستورالعمل‌ها نتوانیم آن‌گونه که باید جوابگوی ارباب رجوع باشیم، اما تلاش می‌کنیم با وجود حجم کارهای میدانی و تعداد پایین نیروها جوابگوی ارباب رجوع باشیم.

انتهای پیام/