رييس اداره محيط زيست سرخس خبر داد:

محکوم شدن يک شکارچي متخلف در سرخس به ديوار نويسي مدارس

شکارچي متخلفي که اقدام به شکار سه قطعه کبوتر وحشي کرده بود محکوم به مجازات جايگزين شد.

رييس اداره محيط زيست سرخس گفت: قاضي پرونده به استناد مواد قانوني شکار وصيد و با رعايت مواد 65 و70 قانون مجازات اسلامي متهم علاوه بر ضبط اسلحه و مهمات مکشوفه به نفع وزارت دفاع به همکاري با اداره محيط زيست محکوم شد.

موسي غلام زاده خاطر نشان کرد: متهم به ديوار نويسي محوطه اداره و دو دبيرستان پسرانه در شهر سرخس با اشعار زيست محيطي در جهت فرهنگ سازي ونهادينه کردن آشتي با طبيعت و همچنين نصب بنر با محتواي زيست محيطي در چهار راه اصلي شهر محکوم شد.

وی گفت: اين مجازات به جای شش ماه زندان براي متهم صادر شده است.