ساعت :

افزایش نرخ کرایه تاکسی

افزایش نرخ کرایه تاکسی بدون مصوبه شورای شهر، تخلف گرانفروشی است
10 فروردین 1398
رئیس اتاق اصناف شهرستان سرخس در گفتگو با «سرخس خبر»:

افزایش نرخ کرایه تاکسی بدون مصوبه شورای شهر، تخلف گرانفروشی است

رئیس اتاق اصناف شهرستان سرخس گفت: افزایش نرخ کرایه تاکسی بدون مصوبه شورای شهر سرخس غیرقانونی و تخلف گرانفروشی محسوب می شود.

برو بالا