ساعت :

افغانستان

ترددهای تجاری در مرز دوغارون با افغانستان روزانه به ۵۰۰ کامیون رسید
31 مرداد 1400

ترددهای تجاری در مرز دوغارون با افغانستان روزانه به ۵۰۰ کامیون رسید

مدیر کل ترانزیت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: ترددهای تجاری در گذرگاه مرزی دوغارون تایباد با اسلام قلعه افغانستان در حال حاضر روزانه به حدود ۵۰۰ دستگاه کامیون و تریلی رسیده است.

تجارت میان ایران و افغانستان پس از حضور طالبان چگونه خواهد بود؟
29 مرداد 1400

تجارت میان ایران و افغانستان پس از حضور طالبان چگونه خواهد بود؟

رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان (شعبه خراسان رضوی) با اشاره به اینکه «تجارت میان کشور ایران و افغانستان، یک تجارت در هم تنیده است»، گفت: با وجود شرایطی که بر افغانستان حاکم است و اینکه ثباتی در کشور افغانستان وجود ندارد و با توجه به شرایط مرزی و مشکلاتی که در مرز میان این دو کشور وجود دارد، طبیعی است که تجارت مانند گذشته برقرار نباشد و کاهش یابد.

برو بالا