ساعت :

امیرمحمد یارمحمدزهی

کشتی‌گیر سرخسی به اردوی تیم ملی دعوت شد
13 آبان 1400

کشتی‌گیر سرخسی به اردوی تیم ملی دعوت شد

رئیس اداره ورزش و جوانان سرخس از دعوت امیر یارمحمدزهی کشتی‌گیر سرخسی به مسابقات اردوی تیم ملی خبر داد.

برو بالا