ساعت :

اوقات فراغت

اجرای طرح اوقات فراغت فرزندان پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
17 مرداد 1398
در راستای توسعه سرمایه های انسانی و نوجوانان آینده ساز کشور انجام شد؛

اجرای طرح اوقات فراغت فرزندان پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد

مسئول طرح اوقات فراغت فرزندان کارکنان شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد گفت: در راستای توسعه سرمایه های انسانی و نسل آینده ساز کشور، اجرای برنامه های طرح اوقات فراغت فرزندان کارکنان پالایشگاه در حال اجرا است.

برو بالا