ساعت :

بازدید

بازدید کارکنان پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد از سد دوستی
26 تیر 1398

بازدید کارکنان پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد از سد دوستی

حدود 40 نفر از کارکنان شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد در قالب تور تفریحی از سد دوستی در مرز مشترک ایران و ترکمنستان بازدید کردند و از نزدیک با روند فعالیت های نیروهای مرزبانی در نقطه صفر مرزی آشنا شدند.

برو بالا