ساعت :

تشییع شهید

بوی پیراهن یوسف در سرخس پیچید/ پیکر شهید عیسی زائی در آغوش مردم سرخس
29 دی 1397

بوی پیراهن یوسف در سرخس پیچید/ پیکر شهید عیسی زائی در آغوش مردم سرخس

پیکر مطهر شهید حسن عیسی زائی پس گذشت 32 سال از شهادتش به شهرستان سرخس بازگشت.

برو بالا