ساعت :

تعرفه برق

اجرای طرح تعرفه گرمسیری برق در گام نهایی/ تاییدیه توانیر آخرین مرحله است
4 مرداد 1399

اجرای طرح تعرفه گرمسیری برق در گام نهایی/ تاییدیه توانیر آخرین مرحله است

رئیس اداره هواشناسی سرخس گفت: اجرای طرح تعرفه برق مناطق گرمسیری برای شهرستان سرخس در مرحله تأیید نهایی توانیر است.

گرمای امسال در سرخس رکورد زد اما خبری از اعلام منطقه گرمسیری نیست
6 مرداد 1398
گزارش

گرمای امسال در سرخس رکورد زد اما خبری از اعلام منطقه گرمسیری نیست

با وجود اینکه رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی از رکوردزنی سرخس در گرما خبر می‌دهد اما همچنان خبری از اعلام سرخس به عنوان منطقه گرمسیری نیست.

برو بالا