ساعت :

جذب نیرو در سرخس

توقف موقت برگزاری آزمون جذب نیرو در بیمارستان غدیر صنعت نفت سرخس
1 اردیبهشت 1401
با پیگیری خبرنگار سرخس خبر صورت گرفت؛

توقف موقت برگزاری آزمون جذب نیرو در بیمارستان غدیر صنعت نفت سرخس

سرپرست فرمانداری سرخس با اشاره به مطالبات مردم از توقف فرآیند برگزاری آزمون جذب نیرو در بیمارستان غدیر سرخس تا زمان رفع ابهامات مرتبط با اطلاعیه این آزمون خبر داد.

برو بالا