ساعت :

حسین غریب

حسین غریب، همچنان سرپرست فرمانداری سرخس!
27 خرداد 1398
وقتی مهمترین نهاد دولتی سرخس روابط عمومی ندارد؛

حسین غریب، همچنان سرپرست فرمانداری سرخس!

فرمانداری سرخس به عنوان مهمترین و بالاترین نهاد دولتی در شهرستان سرخس همچنان بدون مسئول روابط عمومی است و این باعث شده تا همچنان حسین غریب به عنوان سرپرست فرمانداری سرخس در پایگاه اطلاع رسانی فرمانداری معرفی شود.

45 کیلومتر باقی‌مانده جاده سرخس به مشهد از پیشرفت 50 درصدی برخوردار است
30 دی 1397
سرپرست فرمانداری سرخس در گفتگو با «سرخس خبر»:

45 کیلومتر باقی‌مانده جاده سرخس به مشهد از پیشرفت 50 درصدی برخوردار است

سرپرست فرمانداری سرخس با اشاره به اینکه 45 کیلومتر باقیمانده از جاده سرخس به مشهد در قالب دو قطعه در دست اجراست، گفت: قطعه 4 الف این پروژه از پیشرفت 43 درصدی و قطعه 4ب از پیشرفت 60 درصدی برخوردار است.

برو بالا