ساعت :

دستگیری سارقان اموال دولتی

پیچیدن كابل قانون بر دستان سارقان اموال دولتی در سرخس
8 اردیبهشت 1403

پیچیدن كابل قانون بر دستان سارقان اموال دولتی در سرخس

فرمانده هنگ مرزی سرخس از دستگیری سارقان اموال دولتی توسط مرزبانان این هنگ خبر داد.

برو بالا