ساعت :

دشت سرخس

زنگ خطر اضافه برداشت آب از دشت سرخس به صدا در آمد
15 آذر 1397
سرپرست فرمانداری سرخس:

زنگ خطر اضافه برداشت آب از دشت سرخس به صدا در آمد

سرپرست فرمانداری سرخس گفت: ۴۰ میلیون متر مکعب آب دردشت سرخس اضافه برداشت شده است

برو بالا