ساعت :

ریل

افزایش سه برابری صادرات ریلی از مرز سرخس
9 خرداد 1398

افزایش سه برابری صادرات ریلی از مرز سرخس

سرپرست اداره کل راه آهن خراسان گفت: صادرات کالا از طریق پایانه ریلی در مرز سرخس طی دو ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال سه برابر شده است.

سرخس فعال ترین مسیر ریلی کشور در صادرات کالا بوده است
26 آذر 1397
مدیرکل راه آهن خراسان رضوی:

سرخس فعال ترین مسیر ریلی کشور در صادرات کالا بوده است

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی گفت: خط ریلی سرخس ۸۷ درصد از ترانزیت ریلی کشور را به خود اختصاص داده است.

برو بالا