ساعت :

ستاد بحران شهرستان سرخس

مسیر سرخس مشهد باز است/ راه روستای پسکمر از مسیر پل خاتون امکان تردد دارد
23 بهمن 1397
دبیر ستاد بحران سرخس در گفت‌وگو با سرخس خبر:

مسیر سرخس مشهد باز است/ راه روستای پسکمر از مسیر پل خاتون امکان تردد دارد

دبیر ستاد بحران سرخس گفت: در راه اصلی سرخس ـ مشهد هیچ مشکلی وجود ندارد و این مسیر باز است.

برو بالا