ساعت :

سرخس خبر رسانه ای متفاوت و متعهد

اخذ مجوز راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در سرخس
22 تیر 1398
مدیر آموزش و پرورش سرخس در گفتگو با «سرخس خبر» خبرداد:

اخذ مجوز راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در سرخس

مدیر آموزش و پرورش شهرستان سرخس از اخذ مجوز راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در این شهرستان خبر داد.

برو بالا