ساعت :

سرخس مشهد

همه خطوط ریلی خراسان به سامانه کنترل اتوماتیک مجهز شد
29 آذر 1397

همه خطوط ریلی خراسان به سامانه کنترل اتوماتیک مجهز شد

مدیرکل راه آهن خراسان گفت: با تجهیز اخیر مسیر ریلی مشهد - سرخس به سامانه کنترل اتوماتیک قطارATC همه ایستگاهها و خطوط ریلی راه آهن در منطقه خراسان به این سامانه مجهز شدند.

برو بالا