ساعت :

سرپرست جهاد کشاورزی سرخس

مطالبات چغندرکاران سرخسی تا پایان دی ماه پرداخت می شود/ امسال 800 تن چغندرقند برداشت کردیم
18 دی 1397
سرپرست جهاد کشاورزی سرخس در گفتگو با «سرخس خبر»:

مطالبات چغندرکاران سرخسی تا پایان دی ماه پرداخت می شود/ امسال 800 تن چغندرقند برداشت کردیم

سرپرست جهاد کشاورزی سرخس با بیان اینکه 60 درصد از مطالبات چغندرکاران سرخسی پرداخت شده است، گفت: بقیه مطالبات چغندرکاران نیز تا پایان دی ماه پرداخت می شود.

برو بالا