ساعت :

سیل سرخس

فیلم ارسالی مخاطبان | سیل مسیر روستای پدلی را بست

فیلم ارسالی مخاطبان | سیل مسیر روستای پدلی را بست

یکی از مخاطبان سرخس خبر با ارسال فیلمی از بسته شدن مسیر روستای پدلی بر اثر جاری شدن سیل خبر داد.

فیلم ارسالی مخاطبان | وضعیت رودخانه کشف رود پس از سیل

فیلم ارسالی مخاطبان | وضعیت رودخانه کشف رود پس از سیل

یکی از مخاطبان سرخس‌خبر با ارسال فیلمی وضعیت رودخانه کشف‌رود را پس از وقوع سیل به نمایش گذاشت.

فیلم ارسالی مخاطبان | وضعیت سیل در دهنه کانال جهاد در منطقه قطارچاه سرخس

فیلم ارسالی مخاطبان | وضعیت سیل در دهنه کانال جهاد در منطقه قطارچاه سرخس

براساس فیلم ارسالی یکی از مخاطبان حجم ورودی آب در دهنه کانال جهاد در منطقه قطارچاه سرخس شدید است.

تاکید بر تسریع همکاری ادارات مسئول در بازسازی مناطق سیل‌زده سرخس
27 تیر 1398

تاکید بر تسریع همکاری ادارات مسئول در بازسازی مناطق سیل‌زده سرخس

مسؤول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام رضا علیه السلام به‌منظور بازدید میدانی از وضعیت مناطق سیل‌زده سرخس امروز وارد این شهرستان شد.

برو بالا