ساعت :

صادرات کالا

سرخس فعال ترین مسیر ریلی کشور در صادرات کالا بوده است
26 آذر 1397
مدیرکل راه آهن خراسان رضوی:

سرخس فعال ترین مسیر ریلی کشور در صادرات کالا بوده است

مدیر کل راه آهن خراسان رضوی گفت: خط ریلی سرخس ۸۷ درصد از ترانزیت ریلی کشور را به خود اختصاص داده است.

برو بالا