ساعت :

عید نوروز

دید و بازدیدهای عید یا دید و بازدیدهای انتخاباتی؟
11 فروردین 1398
اختصاصی

دید و بازدیدهای عید یا دید و بازدیدهای انتخاباتی؟

برخی منابع از شروع فعالیت های انتخاباتی نامزدهای احتمالی انتخابات مجلس یازدهم در ایام دید و بازدیدهای عید خبر می دهند.

برو بالا