ساعت :

قطع برق ادارات

قطع برق سه اداره در سرخس به دلیل بار مصرفی بالا از طریق کنتور هوشمند
26 خرداد 1401

قطع برق سه اداره در سرخس به دلیل بار مصرفی بالا از طریق کنتور هوشمند

رئیس اداره برق سرخس گفت: برق سه اداره شهرستان سرخس به دلیل رعایت نکردن الگوی مصرف برق توسط کنتور هوشمند قطع شد.

برو بالا