ساعت :

محمد رضائی

اجرای طرح پنجره امید در سرخس
26 آذر 1397

اجرای طرح پنجره امید در سرخس

طرح پنجره امید با هدف حمایت از خانواده های نیازمند در شهرستان سرخس به اجرا در آمد.

برو بالا